El Dr. Manel Esteller, premi de la Fundació ECO per a l’Excel.lència i la Qualitat de l’Oncologia

04._mesteller_passadis_bata_color

Manel Esteller, director del programa d’epigenètica i biologia del càncer de l’IDIBELL, investigador ICREA i catedràtic de la Universitat de Barcelona, ha estat premiat amb el Premi de la Fundació ECO per a l’Excel.lència i la Qualitat de l’Oncologia, entregat el passat dissabte 22 a la Reial Academia Nacional de Medicina, a Madrid. 

 

La fundació ha distingit al Dr. Esteller per la seva contribució científica a l’oncologia, destacant-ne les seves aportacions als descobriment de nous marcadors moleculars d’utilitat en el diagnòstic del pacient oncològic, així com pel seu treball pioner en el desenvolupament de nous fàrmacs antitumorals.

Scroll to Top