La Càtedra Extraordinària del Dolor premia Francisco Ciruela pel disseny del primer fotofàrmac amb acció analgèsica

premi_ciruela

El professor Francisco Ciruela, de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat de Barcelona, l’Institut de Neurociències de la UB i l’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL), ha estat distingit amb el Premi d’Investigació Preclínica de la Càtedra Extraordinària del Dolor de la Universitat de Salamanca-Fundació Grünenthal. Aquest guardó premia una recerca amb models animals, publicada a la revista eLife, que va culminar amb el disseny del primer fotofàrmac —el JF-NP-26, activat per la llum—, amb potencials aplicacions terapèutiques per tractar el dolor.

El treball premiat —codirigit pels experts Francisco Ciruela i Amadeu Llebaria, del Grup de Química Mèdica i Síntesi (MCS) de l’Institut de Química Avançada de Catalunya (IQAC-CSIC)— és un avenç destacat en el camp de l’optofarmacologia, una disciplina emergent que es basa en l’ús de la llum per controlar l’activitat dels medicaments. 

«En l’àmbit clínic no existeix cap precedent de l’ús de l’optofarmacologia per millorar el tractament del dolor ni de cap patologia relacionada amb el sistema nerviós. En el terreny preclínic, és a dir, amb models animals, aquest és el  primer fotofàrmac dissenyat per al tractament del dolor in vivo», detalla el professor Francisco Ciruela.

El fotofàrmac JF-NP-26 és el que s’anomena un photocaged —una molècula emmascarada químicament i inactiva, que s’activa mitjançant la llum—, que no mostra efectes tòxics ni indesitjables en animals, ni tan sols en dosis elevades en estudis de curta durada. Quan s’administra a un animal, no té cap efecte farmacològic fins que el teixit diana és irradiat amb llum de l’espectre visible (amb una longitud d’ona de 405 nm). 

En la categoria d’Investigació Clínica, també ha estat distingit un treball dirigit pel professor Enrique Lluch, de la Universitat de València, per generar mapes de freqüència del dolor en pacients afectats per artrosi al genoll. 

Els premis de la Càtedra Extraordinària del Dolor són un reconeixement als projectes més innovadors sobre el dolor —des de la vessant epidemiològica, experimental, farmacològica i clínica—, i van ser lliurats en un acte acadèmic celebrat a la Universitat de Salamanca el passat 27 de gener.

Scroll to Top