Els investigadors Conxi Lázaro, Juani Fernández i Alberto Villanueva reben una beca NF Research Initiative per provar teràpies combinades en MPNST

20180116_lazaro_premi

El grup de la dra. Conxi Lázaro, investigadora principal del grup de recerca en càncer hereditari del programa Oncobell (IDIBELL) i cap de la Unitat de diagnòstic molecular del programa de Càncer Hereditari (ICO), ha estat guardonat amb una de les cinc beques de recerca preclíniques que l’entitat NF Research Iniciative, vinculada al Boston Children Hospital, atorga anualment. Aquest programa de beques busca ampliar el coneixement existent a nivell biològic pel que fa a la progressió de tumors malignes de la beina nerviosa (MPNST) per tal de fer avançar el desenvolupament de teràpies contra aquestes patologies.

“Les teràpies específiques úniques no han demostrat eficàcia en el tractament de MPNST”, explica la Dra. Lázaro. “Davant d’aquesta situació, el nostre grup de recerca ja ha realitzat un cribratge de fàrmacs d’alt rendiment en dues línies cel·lulars de MPNST, identificant medicaments potents i eficaços que també hem provat, en alguns casos, en parells per trobar aquelles combinacions que mostrin millor sinergia”, afegeix Lázaro.

Ara, amb el finançament rebut, els Investigadors IDIBELL-ICO proposen validar aquestes combinacions emprant una plataforma terapèutica per a la medicina de precisió in vitro/in vivo ja desenvolupada que consta de tres components: línies cel·lulars MPNST,

models de ratolí MPNST ortoxenograft (PDX) i un repositori de dades genòmiques de tots els models in vitro i in vivo.

“Amb tota aquesta informació, podrem establir models de predicció de resposta a fàrmacs, tant com a agents individuals com en combinació, comparar i avaluar de tractament en línies cel·lulars i models in vivo provinents d’un mateix pacient, i estudiar l’efecte de la senyalització estromal en els tractaments i l’efectivitat de les combinacions terapèutiques sobre metàstasi”, conclou la Dra. Lázaro.

Scroll to Top