L’IDIBELL s’uneix a l’Associació Bioinformatics Barcelona

20170718_idibell_bib

L’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) s’ha adherit oficialment a l’Associació Bioinformatics Barcelona (BIB), una entitat sense ànim de lucre centrada en el desenvolupament del camp de la bioinformàtica a Catalunya.

Constituïda el 2015, el BIB comprèn actualment 53 importants institucions relacionades amb el sector bioinformàtic – universitats, centres de recerca, hospitals, grans infraestructures científiques, empreses i altres col·laboradors. Es va establir per satisfer la necessitat de generar sinergies entre la biologia i la informàtica, per a assolir una unió més forta entre aquestes àrees, i per al desenvolupament de programes d’educació i formació d’alta qualitat en la creació de talent bioinformàtic.

La bioinformàtica és una àrea de recerca en què la informàtica i les tecnologies de la informació s’utilitzen per processar dades biològiques; aquesta activitat multidisciplinar amplia el potencial de generació de coneixement i la transferència de tecnologia. Tots els membres del BIB comparteixen l’opinió que hi ha una necessitat d’experts en aquesta àrea, que es pot descriure com una ciència estratègica què té sentit en tant que es disposa d’un gran volum de dades biològiques generades avui en dia gràcies a les darreres tecnologies.

En el camp de la biomedicina, per exemple, la bioinformàtica pot ajudar els investigadors de l’IDIBELL per entendre millor el desenvolupament i la progressió d’una malaltia i avançar cap a la medicina personalitzada. De fet, a dia d’avui diversos grups de recerca de l’institut ja en són usuaris o desenvolupen projectes relacionats amb aquest camp; com a part de la comunitat BIB, podran beneficiar-se d’assessorament en el disseny de projectes de bigdata i bioinformàtica, activitats formatives ad hoc i la possibilitat de participar en espais de networking i col·laboració d’àmplia visibilitat, entre d’altres.

Així doncs, el BIB involucra investigadors de renom internacional en el camp de la

bioinformàtica de l’àrea de Barcelona per promoure un catàleg formatiu que inclou la formació professional, universitària, postuniversitària i iniciatives de formació continuada. L’objectiu final és impulsar iniciatives d’investigació d’excel·lència en el coneixement i la transferència de tecnologia entre grups de recerca, centres hospitalaris, entitats biotecnològiques i els sectors empresarial, farmacèutic i agroalimentari, així com l’augment de la innovació i la competitivitat industrial.

Per assolir aquestes fites, el BIB coopera amb tots els agents i actors implicats -administració, universitats i centres de coneixement, empreses i societat- per tal de convertir Barcelona, i Catalunya en general, en un clúster científic de referència al sud d’Europa i un centre estratègic de bioinformàtica a nivell mundial. Això podrà ser possible gràcies a un ecosistema altament desenvolupat, una ubicació geogràfica privilegiada i el suport de diverses institucions com el Govern de Catalunya.

Scroll to Top