Demostren l’efectivitat d’una nova combinació de fàrmacs en un tipus de càncer de pulmó incurable

20160920_SchezCespedes_Oncogene

L’estudi obre una prometedora via per a una patologia que a dia d’avui no disposa de tractament Investigadors de l’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL), liderats per la Dra. Montse Sanchez-Cespedes, han comprovat en estudis in vitro i in vivo l’efectivitat d’una nova combinació de fàrmacs en el tractament d’un subtipus de càncer de pulmó. L’estudi, publicat

la prestigiosa revista Oncogene, obre una prometedora via per a una patologia que a dia d’avui no disposa de tractament.

“Per primer cop hem trobat una sèrie de fàrmacs que, en combinació,

aconsegueixen frenar el creixement tumoral d’aquest tipus de càncer” explica la dra. Sanchez-Cespedes, autora principal de l’estudi.

En anteriors treballs, el grup de recerca havia demostrat, en línees cel·lulars, que el tractament amb retinoides i corticoides inhibia el creixement i multiplicació de les cèl·lules d’un tipus de càncer de pulmó associat amb una alteració genètica, l’amplificació dels gens de la família MYC .

En l’estudi actual, es demostra que quan els retinoides i corticoides es combinen amb azacitidina i SAHA, dos medicaments que actuen a nivell epigenètic,

es dóna un efecte sinèrgic i s’aconsegueix matar les cèl·lules amb aquesta alteració genètica.

El càncer de pulmó és el tipus de càncer més freqüent al món, i se sol dividir en dos grans tipus, càncer de pulmó de cèl·lula petita i de cèl·lula no petita. “L’amplificació de MYC es dóna en un 30% dels casos de càncer de pulmó

de cèl·lula petita,” comenta la dra. Sanchez-Cespedes, “que a la vegada representen un 20% dels casos de càncer de pulmó. Es tracta d’un nombre considerable de pacients per als quals avui en dia no es disposa de tractament”.

L’ estudi està fet en línees cel·lulars i

també amb models de ratolí, i per tant encara queda molt camí per recórrer, però els resultats obtinguts per l’equip de recerca de l’IDIBELL obren una porta a l’esperança.

En el treball també s’han descrit els perfils genètics i epigenètics de les cèl·lules tumorals tractades amb la nova combinació de fàrmacs. “Aquestes cèl·lules tumorals, en general, estan poc diferenciades en comparació amb les sanes, però quan administrem aquest tractament veiem un augment de marcadors de diferenciació cel·lular; això indica que el tractament promou canvis a nivell de transcripció genètica compatibles amb aquest increment“ apunta la investigadora de l’IDIBELL.

Scroll to Top