L’Hospital Universitari de Bellvitge utilitza una nova app per a pacients amb malaltia inflamatòria intestinal

health-apps

Des de fa tres setmanes, l’Hospital Universitari de Bellvitge ha començat a utilitzar una nova aplicació mòbil per a pacients amb malaltia inflamatòria intestinal. Així, els pacients amb malaltia de Crohn i colitis ulcerosa poden analitzar l’existència d’inflamació intestinal des del seu domicili i de manera fàcil a través d’un telèfon intel·ligent.

El projecte pilot consisteix en un aparell que permet l’autodiagnòstic del pacient en cas d’inflamació intestinal i l’enviament directe de les dades de l’anàlisi a la Unitat de Malaltia Inflamatòria Intestinal de l’hospital. “Aquestes són malalties que cursen a brots difícils de predir. Sovint, quan els malalts vénen de visita estan estables, però això no vol dir que en qualsevol moment i, de sobte, el seu estat empitjori”, explica el Dr. Jordi Guardiola, cap de secció del Servei de l’Aparell Digestiu de l’Hospital Universitari de Bellvitge. El nou mètode a domicili es basa en la quantificació de calprotectina fecal, una proteïna que es desprèn dels leucòcits neutròfils quan hi ha inflamació i que pot ser detectada a la femta. Investigacions prèvies de l’hospital han demostrat que la concentració fecal d’aquesta proteïna es correlaciona amb el grau d’inflamació i, el que és molt important, apareix abans que el pacient presenti símptomes. “Així, adeqüem les visites i citem el pacient un cop hem predit un possible brot”.

El sistema IBDoc és una prova dissenyada perquè s’utilitzi a casa. Incorpora un dispositiu valvular per recollir una quantitat precisa de mostra de femta. L’extracte es diposita en una placa d’anàlisi, on la calprotectina és visualitzada mitjançant partícules d’or vermell. Un cop analitzat, l’aplicació mòbil CalApp mesura els nivells d’inflamació intestinal i envia els resultats a l’hospital. D’aquesta manera, el pacient pot controlar la seva malaltia des del domicili i visitar l’especialista quan aquest ho cregui necessari segons els resultats. “El monitoratge de la malaltia des de casa permet un millor seguiment del pacient, així com evitar fer tantes endoscòpies, el que es tradueix en una millora en la qualitat de vida del pacient amb malaltia inflamatòria intestinal”, indica el Dr. Guardiola. En els casos de pacients estables, està indicat fer-se la prova cada tres o sis mesos.

Scroll to Top