Nous models animals reprodueixen amb fidelitat el tumor de cada pacient

trasplantament_area

La tècnica es basa en l’ús de models ortotòpics (orthoxenograft®) de ratolí, mitjançant la implantació de tumors humans en l’òrgan corresponent del ratolí. Així, per exemple, quan es fa una biòpsia al pacient o se li extreu el tumor, es poden implantar les cèl·lules cancerígenes al mateix òrgan al ratolí.

D’aquesta manera, el model animal reprodueix les característiques histològiques, genètiques i epigenètiques dels tumors humans, així com els patrons de disseminació del tumor, cosa que no s’aconsegueix amb altres mètodes d’implantació.

Per la seva banda, es pot aplicar el mateix tractament que rep el pacient al ratolí, i seguir-ne l’evolució, la qual cosa obre la porta a valorar el risc de patir recaigudes així com el tractament més eficaç i amb menys efectes secundaris en cada cas, aconseguint una teràpia personalitzada, ja que cada pacient tindria el seu model animal corresponent.

L’equip de l’ICO-IDIBELL, en col·laboració amb el CNIO de Madrid, i el Boston Children’s Hospital ha aconseguit amb èxit obtenir models en càncer de còlon, pulmó i ovari.

Scroll to Top