Marcus Buschbeck: “Encara no entenem com s’ordena la biblioteca on s’emmagatzema l’ADN”

L’investigador Marcus Buschbeck de l’Institut de Medicina Predictiva i Personalitzada del Càncer (IMPPC) de Badalona ha explicat els seus darrers avenços en la recerca d’una proteïna relacionada amb l’empaquetament de l’ADN i la seva implicació en la diferenciació cel·lular el 21 d’octubre dins el cicle de seminaris IDIBELL.

L’objectiu del grup de Buschbeck és entendre com una cèl·lula canvia el seu fenotip i com es regula el seu nivell de cromatina. És a dir com s’empaqueta la informació de l’ADN. Segons l’investigador , si imaginem una biblioteca, “els llibres serien l’ADN i la forma en que es reparteixen per les seccions, les taules o els magatzems seria l’epigenètica que fa que alguna informació tingui més importància que altra. Encara no entenem l’estructura de la biblioteca”.

Per entendre-la millor estudien la variant d’histona MacroH2A i han vist que està implicada en la diferenciació cel·lular “no només en el desenvolupament embrionari sinó també en teixits ja existents, de manera que podria tenir una paper en el desenvolupament de càncer”.

“El repte és entendre els canvis epigenètics implicats en el càncer i utilitzar aquesta informació ja sigui per la recerca de nous tractaments, o més important encara, per fer un diagnòstic precoç del càncer. En un futur hem de ser capaços de detectar l’alteració epigenètica abans que es desenvolupi el càncer”.

Scroll to Top