Les cèl·lules tumorals de còlon que fan metàstasi al fetge es tornen més agressives com a resposta al nou microambient hostil

Determinades cèl·lules sanes del fetge promouen una resposta adaptativa en cèl·lules de càncer colorectal inhibint la seva proliferació i provocant la seva mort. Les cèl·lules tumorals que s’adapten canvien el seu comportament i la seva morfologia, afavorint-ne la migració. Investigadors de l’IDIBELL i de l’Institut Català dl’Oncologia (ICO), coordinats per David García Molleví, han publicat els resultats d’aquest estudi a la revista Neoplasia.

El microambient cel·lular (anomenat estroma) té un paper dual en el control del desenvolupament normal o maligne de les cèl·lules: per una banda impedeix el creixement de proliferació anormal (neoplàsia) en els teixits normals mentre que per l’altra pot potenciar el creixement i la invasió tumoral en la progressió del càncer.

El càncer és un teixit complex on actuen diferents tipus de cèl·lules (el 80% són d’un tipus anomenat fibroblasts) que conviuen amb altres cèl·lules creant un microambient particular. El balanç entre aquestes poblacions: l’ambient, pot determinar el destí del tumor.

Un microambient hostil

L’objectiu de l’estudi és comparar la influència del microambient

en tres situacions diverses: en un teixit colorectal sa, en un tumor colorectal primari i en un tumor colorectal que ha fet metàstasi al fetge.

En el tumor primari, els fibroblasts del còlon augmenten la proliferació de les cèl·lules malignes i les protegeixen de la mort cel·lular programada (apoptosi). En canvi, en la situació de metàstasi al fetge, les cèl·lules tumorals es troben en un ambient hostil de fibroblasts hepàtics, no només disminueix la seva proliferació, sinó que moltes moren. Les cèl·lules que aconsegueixen adaptar-se a aquest ambient canvien el seu comportament i la seva morfologia per afavorir la seva migració. Aquestes cèl·lules tumorals adaptades són més agressives.

Segons David Garcia Molleví, coordinador de l’estudi, aquest descobriment pot ser útil a la pràctica clínica ja què “obre les obres a estudiar el mecanisme o els factors dels fibroblasts hepàtics que produeixen la mort de les cèl·lules tumorals colorectals per utilitzar-los en el futur com a eines terapèutiques contra el tumor de còlon metastàtic”.

Referència de l’article
Mireia Berdiel-Acer, Monika Bohem, Adriana López-Doriga, August Vidal, Ramon Salazar, Maria Martínez-Iniesta, Cristina Santos, Xavier Sanjuan, Alberto Villanueva and David G. Molleví. Hepatic Carcinoma-associated fibroblasts promote an adaptative response in colorectal cancer cells that inhibit proliferation and apoptosis. Neoplasia. Volume 13 Number 10 October 2011 pp. 931946

Scroll to Top