L’IDIBELL reuneix experts de primer nivell en Bioinformàtica, Biologia de Sistemes i Regulació Genòmica

Destacats experts en bioinformàtica, biologia de sistemes i regulació genòmica procedents de tot el món es reuniran del 14 al 19 d’octubre a l’IDIBELL per parlar sobre els darrers avenços en aquests camps. Aquest és el primer cop que se celebren fora dels Estats Units els congressos DREAM (sigles de Dialogue

for

Reverse

Engineering

Assessments

and

Methods) i RECOMB (Research

in

Computational

Molecular

Biology), als quals s’hi ha afegit la Conferència IDIBELL sobre bioinformàtica RICCI (Research, Computational

Biology

and

Cancer

Informatics). Les sessions tindran lloc a l’hotel Hesperia de l’Hospitalet de Llobregat.

Els congressos són una oportunitat per conèixer les últimes troballes en biologia cel·lular, genètica molecular, regulació genòmica i biologia de sistemes, així com per establir noves col·laboracions per millorar la comprensió dels fonaments de la vida i dels processos que donen lloc a l’aparició de malalties, especialment el càncer.

Els simpòsiums compten amb la participació d’experts internacionals de primer nivell.

Scroll to Top