Investigadors de l’IDIBELL descobreixen per què les cèl·lules tumorals canvien d’aspecte

Com les serps, les cèl·lules tumorals muden la pell. I és que el càncer no és una malaltia estàtica sinó que en el seu desenvolupament va acumulant transformacions per evadir les defenses naturals del nostre organisme i adaptar-se a les noves circumstàncies de l’entorn.

Fins ara es coneixia poca cosa dels mecanismes implicats en aquests processos de canvi d’un tumor. Existeix una via particularment intrigant en què un tumor que inicialment presenta un estat sòlid, adherit a les cèl·lules properes (epitelial), es converteix en una massa més líquida, desenganxada dels teixits annexos i més flexible (mesenquimal).

L’equip dirigit per Manel Esteller, director del Programa d’Epigenètica i Biologia del Càncer de l’Institut de Recerca Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL), professor de Genètica de la Universitat de Barcelona i Investigador ICREA, ha identificat un mecanisme que explica aquest canvi. Els tumors que “muden la seva pell” ho fan perquè s’apaguen uns interruptors moleculars anomenats microARNs que són els guardians responsables de mantenir l’aspecte epitelial de les cèl·lules. La troballa es publica aquesta setmana en la versió digital de la revista científica internacional Oncogene, del grup Nature.

“L’estudi consisteix en el descobriment que uns microARNs, del grup anomenat microARNs-200S, pateix una inactivació química per la qual deixen de expressar-se. En no estar presents aquests controladors de l’aspecte cel·lular, les cèl·lules tumorals canvien, s’estiren, deixen d’inhibir-se i el tumor progressa”, explica el doctor Esteller, i afegeix que “els resultats derivats de la investigació demostren que aquest és un procés molt dinàmic.”

El canvi succeeix des de l’aparició del tumor fins a l’aparició de la metàstasi, però si canviem les circumstàncies ambientals que influeixen en aquestes cèl·lules, el procés es reverteix. Segons explica el director del programa d’epigenètica de l’IDIBELL, “podem pensar que un tumor és com un petit planeta en evolució darwiniana però de manera accelerada.”

L’estudi s’ha realitzat principalment en tumors de mama i còlon. A més de servir per conèixer millor la malaltia, els resultats són importants perquè permeten predir que és possible intervenir externament en el procés. En aquest sentit, mitjançant tractaments farmacològics es podria revertir el procés i passar d’una forma molt evolucionada del tumor a una més primitiva, cosa que aniria associada a una menor progressió de la malaltia.

Referència de l’article

V Davalos*, C Moutinho*, A Villanueva*, R Boque*, P Silva, F Carneiro, and M Esteller*. Dynamic epigenetic regulation of the micro RNA-200 family mediates epithelial and mesenchymal transitions in human tumorigenesis. 2011 Aug 29. doi: 10.1038/onc.2011.383. [Epub ahead of print]

*Investigadors de l’IDIBELL

Scroll to Top