Un estudi explica com el cervell és capaç de recordar durant poc temps informació complexa

L’habilitat de retenir durant un període de temps breu nova informació al cervell és un recurs molt habitual i necessari per poder fer front a les demandes de la vida quotidiana. Aquesta habilitat, coneguda amb el nom de memòria de treball, ens permet, per exemple, poder retenir breument un número de telèfon, els noms de persones que acabem de conèixer o el camí per arribar a un lloc on no hem estat mai abans.

Ja fa temps que els científics sospiten que la memòria de treball funciona reactivant o repetint la informació per tal de retenir-la a la ment. Tot i així, aquesta teoria no s’havia pogut demostrar per falta d’instruments de mesura prou precisos. Ara, un grup internacional de neurocientífics ha aconseguit confirmar la hipòtesi. Els resultats s’han avançat a l’edició digital de la revista nord-americana Current Biology. L’estudi està coordinat per Lluís Fuentemilla, investigador del Grup de Cognició i Plasticitat Cerebral de l’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) i de la Universitat de Barcelona (UB).

Els investigadors han realitzat un experiment amb vuit adults sans, a qui se’ls feia veure diferents imatges i recordar-ne alguns detalls. Mitjançant l’ús d’una tècnica de registre d’activitat neuronal d’última generació anomenada magnetoencefalografia juntament amb el desenvolupament de nous mètodes d’anàlisi els autors de l’estudi van poder descodificar, mil·lisegon a mil·lisegon, l’activitat del cervell dels participants associada al manteniment de les imatges en memòria.

Oscil·lacions theta

Els investigadors van trobar evidències que la informació es repetia de forma contínua a la ment. També van identificar que el mecanisme neural responsable de coordinar aquesta repetició eren unes oscil·lacions rítmiques cerebrals anomenades oscil·lacions theta, que es produeixen a una freqüència d’entre 4 i 8 hertzs.

Aquests resultats demostren per primer cop que la memòria de treball està relacionada amb la repetició periòdica d’informació en el cervell i que els mecanismes que coordinen aquesta repetició de forma periòdica milloren la precisió de la memòria de treball.

Referència de l’article

Fuentemilla L*, Penny W, Cashdollar N, Bunzeck N, Düzel E. Theta-Coupled Periodic Replay in Working Memory. Current Biology. 20, 1–7, April 13. [Epub ahead of print].

*Investigador IDIBELL-UB

Scroll to Top