L’Hospital de Bellvitge estudia una nova tècnica per tractar les hemorràgies cerebrals

La rt-PA és un medicament d’administració intravenosa indicat per als ictus isquèmics (embòlies, infarts cerebrals), que es produeixen quan alguna de les artèries que porten sang al cervell s’obstrueix. El fàrmac desfà el trombe i permet que hi torni a circular la sang.

Tradicionalment, sempre s’ha contraindicat l’administració de fàrmacs trombolítics a pacients amb un ictus hemorràgic. Des de fa uns quants anys, però, s’ha vist que en les hemorràgies cerebrals intraventriculars l’administració d’aquest tractament mitjançant un catèter al ventricle cerebral afectat pot ser beneficiós per desfer els coàguls que es formen després del vessament. La tècnica redueix les complicacions i millora el pronòstic dels pacients.

Estudi clínic

En l’actualitat hi ha diversos hospitals de tot el món que, des de fa anys, han començat a realitzar aquesta tècnica amb resultats satisfactoris. L’Hospital de Bellvitge, per exemple, ha tractat 20 pacients des de l’any 2002 amb aquesta tècnica.

Malgrat tot, es feia necessària la realització d’un estudi amb un nombre considerable de pacients per tal de poder certificar l’eficàcia de la rt-PA com a tractament estàndard de l’hemorràgia intraventricular. Precisament aquest és l’objectiu del projecte CLEAR III: dur a terme un assaig clínic multicèntric per validar la tècnica amb 500 pacients d’hospitals de tot el món.

El projecte està finançat pel National Health Service dels Estats Units i promogut per la universitat nord-americana Johns Hopkins. El coordinador internacional és Daniel Hanley, professor de Neurologia d’aquesta universitat i qui ha desenvolupat la tècnica.

A Espanya, el projecte està coordinat pel neurocirurgià de l’Hospital Universitari de Bellvitge i investigador de l’IDIBELL, Alberto Torres Díaz.

Els dies 14 i 15 de gener, es van reunir al Campus de Bellvitge de l’Hospitalet de Llobregat quaranta especialistes que participen en el projecte, procedents de centres d’Israel, Gran Bretanya, Estats Units i Espanya (Hospital Clínic, Sant Pau i Bellvitge). La reunió ha servit per definir els protocols que s’han de dur a terme per realitzar l’assaig clínic.

Primera causa d’incapacitat

L’ictus és un problema assistencial complex i creixent. Actualment, és la primera causa de mort a Catalunya en les dones per sobre dels 65 anys i en els homes per sobre dels 75, i és la primera causa d’incapacitat a llarg termini.

El 15% dels ictus són hemorràgics. Les causes més freqüents són la hipertensió arterial i els aneurismes cerebrals congènits (lesió de la paret de l’artèria).

Comparat amb l’ictus isquèmic, l’hemorràgic afecta pacients més joves. Tot i que inicialment es produeixen menys danys al teixit cerebral, a mesura que passen les hores, la sang vessada es coagula i pot produir danys irreversibles.

La mortalitat d’aquest tipus d’ictus hemorràgic (hemorràgia cerebral intraventricular massiva) arriba fins al 80% dels afectats i la majoria dels supervivents acaben tenint discapacitats motores i cognitives significatives. La combinació de cirurgia no invasiva amb l’administració via catèter d’un fàrmac trombolític com la rt-PA suposa una esperança per millorar la supervivència i la qualitat de vida de les persones afectades.

Scroll to Top