I-Jornada-d'actualització-de-la-MTV-1

I Jornada d’actualització del maneig de la MTV

20/11/2023

15:30-19:30

Sala d’actes de l’Hospital Universitari de Bellvitge

Resum

Data:   Dilluns 20 de Novembre de 2023
Hora:   Tarda de 15:30h a 19:30h
Seu:    Sala d’actes de l’Hospital Universitari de Bellvitge
Organitza: Servei de Medicina Interna de l’Hospital Universitari de Bellvitge.

El nombre de pacients amb malaltia tromboembòlica venosa està augmentant en els darrers anys i representa la tercera causa de mortalitat cardio-vascular. El seu maneig sovint és complexe i suposa un elevat consum de recursos sanitaris, tant a nivell de l’Atenció Primària com a nivell hospitalari. Aquesta Jornada científica pretén millorar el seu coneixement per tal de poder oferir una atenció asistencial d’excel·lència.
Dr. Antoni Riera-Mestre. Servei de Medicina Interna. Hospital Universitari de Bellvitge

PROGRAMA:

15:30h – 15:45h

 • inscripcions i entrega de la documentació

15:45h – 16:00h

 • Inauguració oficial de la jornada

16:00h – 17: 30h.  TAULA 1.

Moderadores: Dra. I. Cabellos (Servei d’ Urgències. Hospital Universitari de Bellvitge) i Dra. Mª Paz Fuset (Servei de Medicina Intensiva.  Hospital Universitari de Bellvitge).

 • Valoració clínica del risc hemorràgic en el tractament de LA MTV. Dr. Borja Armengol (Servei de Medicina Interna. Hospital Universitari de Bellvitge)
 • Importància del dímer-D en la sospita clínica de la TVP i el TEP. Dr. Pablo Marchena (Servei de Medicina Interna. Hospital de Sant Boi)
 •  Peculiaritats del maneig de l’ETV en el pacient PCC. Dr. José Loureiro (Servei de Medicina Interna. Hospital Moisés Broggi)
 • Trombolisi a la TVP: a qui i amb què?  Dr. Antoni Romera (Servei de Cirurgia Vascular. Hospital Universitari de Bellvitge)
 • Trombolisi al TEP: a qui i amb què?  Dra. Esther Alba (Servei de Radiologia – Unitat d’Angioradiologia. Hospital Universitari de Bellvitge)

17:30h – 18:00h COFFEE NETWORK

18:00h – 19:30h.  TAULA 2.

Moderadors: Dr. Ferran Trias (CAP Alhambra) i Dr. A. Riera-Mestre Servei de Medicina Interna. Hospital Universitari de Bellvitge)

 • Tractament ambulatori del TEP de baix risc: sí o no?  Dra. Perla Yupanqui (Servei de Medicina Interna. Hospital de Viladecans)
 • HBPM i ACODs en el tractament de la trombosi associada al càncer. Dra. Eva Coma (UACO , ICO)
 • Importància de l’Atenció Primària a l’ETV. Dra. Mercè Guiu (CAP Alhambra Santa Eulàlia)
 • Determinació d’ADAMTS13 a la PTT. Dra. Elena Rosselló (Servei d’anàlisis clíniques – Unitat d’Hemostàsia. Hospital Universitari de Bellvitge)
 • Avançant cap a un “codi MTV complexa”?  Dr. Jesus Ribas (Servei de Pneumologia. Hospital Universitari de Bellvitge)

19:30h TANCAMENT de la Jornada

Biografia

Scroll to Top