I-JORNADA-DE-MALALTIES-AUTOIMMUNES-lg

I Jornada de Malalties Autoimmunes

21/03/2024

16:00-19:30

Can Calderon. Carrer d’Andorra, 64. Viladecans

Abstract

La I jornada de Malalties Autoimmunes Sistèmiques pretén posar de manifest la importància d’un diagnòstic i tractament precoç d’aquestes malalties, assegurant una atenció integral, multidisciplinària i transversal en un contínuum assistencial entre els diferents dispositius territorials. Aquesta jornada presencial es dirigeix a metges, professionals d’infermeria i residents, tant d’Atenció Primària com Hospitalària.

  • Programa
  • Inscripcions:  escriure a jornades.hv@gencat.cat indicant a l’assumpte: I Jornada de Malalties Autoimmunes;  i al mail: nom, cognoms, DNI i centre de treball.

Short Bio

Scroll to Top