La immunoteràpia amb cèl·lules immunitàries modificades genèticament augmenta la supervivència dels pacients amb limfoma B agressiu que no responen a la quimioteràpia

Dos estudis publicats a The New England Journal of Medicine, amb participació de l’IDIBELL i de l’ICO, presenten els resultats de dos assaigs clínics en fase 3 en què es compara el tractament amb limfòcits CART amb el tractament convencional amb quimioteràpia i trasplantament de medul·la òssia.