Promoció

El Departament de Promoció, dins de l'Àrea de Desenvolupament de negoci i Innovació IDIBELL, té per objectiu connectar els acadèmics amb la indústria per tal d’impulsar idees innovadores cap al mercat i per extensió a la societat, acompanyant els professionals durant tot aquest procés.

El Departament s’encarrega de valoritzar els projectes d’Innovació que es generen a l’IDIBELL per tal de fomentar l’establiment de col·laboracions translacionals recerca – indústria. Es composa de dues unitats: Gestió del Portafoli i Comercialització.

La Unitat de Gestió de portafoli de projectes s'encarrega d'avaluar i valoritzar els projectes de recerca innovadors i donar suport en la generació d'estratègies de desenvolupament dels projectes i la seva protecció mitjançant propietat industrial/intel·lectual, així com de buscar partners industrials per al finançament i la translació al mercat.

La Unitat de Comercialització s'encarrega de cercar aliances, proposar estratègies per a la rentabilització dels projectes de recerca i aixecar noves oportunitats de negoci institucionals, així com del seguiment de tots els acords ja signats amb la industria.

avatar_idibell_0

TBA

+34 93 260 71 06

Equip

Caps d'unitat i departament
  • de la Cuesta Rivero, Mario
Gestors/es
Scroll to Top