Gestió d'Ajuts de Recerca (GAR) / Post-Award

Aquesta Unitat és l’encarregada de la gestió integral de las ajudes concedides, tant d’àmbit nacional com internacional. És la responsable de la gestió del finançament concedit des de la seva incorporació al sistema fins la justificació final (científica i econòmica) i possibles fiscalitzacions posteriors (requeriments i auditories, entre d'altres), passant per la gestió de canvis durant la seva execució, el control de les seves despeses i l’assessorament a l’investigador.

Francisco-Galve-

Galve Agudo, José Francisco

CONTACTE

+34 93 260 7049

Equip

Directora d'Àrea
  • Martí Coma, Magda
Cap d'unitat
Gestors/es
Tècnics/ques
Administratius/ves
Scroll to Top