Biologia Molecular

La Plataforma de Biologia Molecular ofereix serveis a la recerca en els camps de la genètica molecular i la genòmica, en activitats relacionades amb l’anàlisi genètica com són la seqüenciació Sanger, la identificació de polimorfismes o els estudis d’expressió
gènica mitjançant qPCR.

Genomica
Josep-Gardenyes-Bernaus

Josep Gardenyes

CONTACTA

DOCUMENTS

Equip

Cap de Plataforma
  • Josep Gardenyes
Scroll to Top