Càncer_Groc

Investigador/a Predoctoral per a Pla Director d’Oncologia.

Contacte:
Recursos Humans
jobs@idibell.cat
Telfs: 93 260 72 90

Categoria: Recerca

Data límit: 24/01/2021

L’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) és un centre de recerca en biomedicina participat per l’Hospital Universitari de Bellvitge i l’Hospital de Viladecans de l’Institut Català de la Salut, l’Institut Català d’Oncologia, la Universitat de Barcelona i l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat. El passat 1 de gener del 2020, el Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona (CMR[B]) va passar a formar part de l’IDIBELL.

Els focus de recerca de l’IDIBELL són el càncer, les neurociències, la medicina translacional i la medicina regenerativa; recerca, innovació i societat són els pivots sobre els quals els investigadors treballen cada dia per tal de millorar la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes.

L’IDIBELL està situat a l’Hospitalet de Llobregat, al sud de Barcelona. El centre està acreditat com a institut d’investigació sanitària per l’Instituto de Salud Carlos III; també és membre del Campus d’Excel·lència Internacional de la Universitat de Barcelona HUBc i de la institució CERCA de la Generalitat de Catalunya. Així mateix, ha rebut el logo ‘HR Excellence in Research‘ de la Comissió Europea.

 

Sobre el projecte

El projecte combina una aproximació quantitativa i qualitativa per tal d’analitzar el context i l’impacte dels rols de pràctica avançada d’infermeria en el marc dels equips multidisciplinaris en càncer. Si bé han estat estudiades i proposades competències per a aquests rols, com també identificades les activitats que han de dur a terme, pràcticament no hi ha evidència relacionada amb els processos d’introducció en els serveis sanitaris i amb els factors contextuals (e.g., xarxes professionals, mentoring, definició del perfil professional a nivell hospitalari) relacionats amb aquests rols. La recerca, de fet, té lloc en un moment en que diverses iniciatives a nivell català intenten establir un marc de referència per a la pràctica avançada a infermeria.

Així, l’objectiu principal del projecte és realitzar una anàlisi dels principals factors contextuals i determinants que influeixen i / o condicionen les dinàmiques de treball dels rols professionals dels equips assistencials en l’atenció multidisciplinària oncològica, de manera específica en relació als nous rols avançats d’infermeria en centres hospitalaris de segon i tercer nivell de Catalunya. Alhora, es planteja realitzar una anàlisi quantitativa de l’impacte d’aquests mateixos pel que fa a la qualitat de l’atenció aportada a la pràctica clínica multidisciplinària en oncologia. Finalment,  també es durà a terme una revisió sistemàtica de la literatura amb relació a l’evidència disponible sobre el paper de l’equip multidisciplinari en l’atenció de la població supervivent en càncer, el que permetria tenir una visió actualitzada i una major comprensió dels models atenció existents.

Funcions i activitats

 • Avaluació qualitativa de les característiques contextuals que impacten en la implementació i les dinàmiques de treball dels rols avançats d’infermeria en atenció oncològica dels centres hospitalaris públics de Catalunya.
 • Avaluació quantitativa de l’efectivitat i de la qualitat de l’atenció dels nous rols avançats d’infermeria en la pràctica clínica multidisciplinari dins del marc del sistema sanitari català.
 • Revisió sistemàtica de la literatura relacionada amb l’organització clínica i les funcions que exerceixen els equips multidisciplinaris en l’àmbit de la supervivència en càncer.

Requisits

 • Estudis: Llicenciatura en infermeria, màster en estudis relacionats amb l’objectiu del treball, matrícula en un programa de doctorat.
 • Experiència: No es necessària.
 • Idiomes: Castellà i anglès.
 • Habilitats tècniques: Paquet Office.
 • Habilitats personals: Treball en equip, iniciativa, proactivitat.

Es valorarà

 • L’interès per l’estudi exposat a l’oferta.

Oferim

 • Tipus de contracte: Contracte temporal (3 anys).
 • Jornada laboral: Complerta
 • Horari de treball: Dilluns a divendres de 9:00 h a 18:00 h
 • Categoria professional: Investigador/a predoctoral
 • Data d’incorporació desitjada: Immediata
 • Ubicació: Pla Director d’Oncologia / Grup de recerca en serveis sanitaris.

Documentació requerida

 • Curriculum vitae
 • Carta de presentació

La data límit per rebre candidatures serà el proper 24/01/2021.

 

Observacions

Els candidats hauran de presentar les seves sol·licituds a través de la web de l’IDIBELL: http://idibell.cat/ca/institut/uneix-te-a-idibell/ofertes-de-feina o al correu jobs@idibell.cat indicant el nom de la posició tal i com apareix publicada

Contact: People Management Unit, IDIBELL.

Tel.: +34 93 260 7290; +34 93 260 7834.

All job profiles must be reviewed and accepted by the People Management Unit in order to guarantee legal and labor compliance, and the principles of the European charter for Researchers and the Code of Conduct for the Recruitment Researchers.

IDIBELL obtained the Human Resources Excellence in Research award in 2015.

This distinction represents IDIBELL’s commitment to the implementation of Human Resources policies, which oversee the attracting and development of talent in an open, transparent, and based on personal merit, in alignment with the principles of the European Charter for Researchers and the Code of Conduct for the Recruitment of Researchers.

https://idibell.cat/en/the-institute/institutional-profile/human-resources-excellence-in-research-hrs4r/

 

Scroll to Top