Ofertes de feina

Sobre la política de l'IDIBELL de contractació oberta, transparent i basada en el mèrit

L'IDIBELL ha actualitzat l'estratègia de recursos humans i els seus procediments de contractació d'investigadors, suport científic i personal de suport a la gestió per assegurar la selecció dels candidats més idonis mitjançant una contractació oberta, transparent i basada en el mèrit (OTM-R). Això està en consonància amb el compromís de l'institut de proporcionar condicions de treball d'alta qualitat i crear un entorn de treball estimulant, flexible i divers. D'aquesta manera, l'IDIBELL garanteix la igualtat d'oportunitats per als sol·licitants d'ocupació i promou la mobilitat internacional en l'Espai Europeu de Recerca.

La Política de Reclutament Obert, Transparent i Basada en el Mèrit de l'IDIBELL demostra el nostre compromís d'implementar les pràctiques OTM-R en què es basa la Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R) i que també es poden trobar en el nostre Pla de Gestió d'Igualtat i Diversitat.

Recerca
Project Manager for Angiotheragnostics

Data límit:   30/09/2021


Suport a la gestió

Post-Award Management Technician

Data límit:   26/09/2021

Project Manager for the Post Award Unit

Data límit:   26/09/2021


Technician for the Legal Services Unit

Data límit:   30/09/2021

Suport científic


Laboratory technician in Pathology Service

Data límit:   20/09/2021

Study Coordinator for the HIV and STI Unit

Data límit:   29/09/2021


Scroll to Top