Un estudi multicèntric identifica un nou biomarcador per a les demències vasculars

3D render of a male medical figure with front of the brain highlighted

La lipocalina 2 emergeix amb força com a possible biomarcador per a la demència vascular. L’increment d’aquesta proteïna en el líquid cefalorraquidi ha estat validat en quatre grups de pacients de quatre països europeus, convertint-la en una candidata ferma pel diagnòstic de les demències vasculars. L’estudi també indica que la lipocalina 2 és capaç de distingir entre demència vascular i malaltia d’Alzheimer amb una alta precisió, quelcom molt difícil fins al moment.

La demència vascular és causada per l’afectacions en l’arribada de flux sanguini al cervell, el que acaba generant dany neuronal. Fins ara el seu diagnòstic ha resultat força complicat ja que, només es disposa de mètodes de neuroimatge, com un escàner, i de l’aparició de símptomes. La falta de mètodes més precisos i específics fa que sovint es confongui amb altres malalties neurodegeneratives, com l’Alzheimer. En un treball, a cavall entre el Centre Mèdic Universitari de Göttingen (UMG) i l’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL), han descrit un nou biomarcador per aquesta malaltia, la proteïna lipocalina 2, present en el líquid cefalorraquidi que banya el cervell.

Mostres de pacients, provinents de quatre grups independents, han mostrat inequívocament, que en el líquid cefalorraquidi de persones afectades amb demència vascular hi ha nivells elevats de lipocalina 2. En aquest estudi multicèntric, han participat pacients de quatre països europeus: l’Hospital Universitari Sahlgrenska (Suècia), la Universitat de Coimbra (Portugal), la Universitat Paris Diderot (França) i el Centre Mèdic Universitari de Göttingen (Alemanya); i ha estat liderat pels Drs. Franc Llorens, investigador de l’IDIBELL i del Centre Investigació Biomèdica en Xarxa Malalties Neurodegeneratives (CIBERNED) i Inga Zerr (UMG). La reproductibilitat del resultat en les mostres dels quatre centres, converteix la lipocalina 2 en un ferm candidat pel diagnòstic de les demències vasculars.

A diferència dels mètodes diagnòstics disponibles fins al moment, la lipocalina 2 seria capaç de distingir entre demència vascular i Alzheimer, ja que el segon no presenta un increment d’aquesta proteïna. De fet, l’estudi mostra, que només pacients amb demència vascular, però no aquells que presenten dany vascular cerebral sense demència, exhibeixen un augment en els nivells de lipocalina 2. L’alta especificitat de diagnòstic d’aquesta proteïna remarca encara més el seu potencial com a biomarcador.

Per tal de determinar quin paper està jugant la lipocalina 2 en el cervell de malalts de demència vascular, es van estudiar mostres de teixit cerebral provinents del biobanc HUB-ICO-IDIBELL. Aquests estudis, realitzats amb la col·laboració del Dr. Isidre Ferrer, cap de grup de Neuropatologia d’IDIBELL i CIBERNED, van mostrar que la lipocalina 2 s’expressa en cèl·lules glials que acompanyen les neurones, i la seva expressió és diferent en casos de demència vascular o en casos d’Alzheimer.

Aquest estudi ha estat finançat principalment per ADDF, Alzheimer’s Drug Discovery Foundation. Juntament amb finançament de l’Instituto Carlos III, German Federal Ministry of Health, Wallenberg Academy Fellow i Swedish Research Council.

Scroll to Top