Investigadors IDIBELL reben ajudes de l’AECC en el Dia Mundial de la Recerca en Càncer

adjudicaciones

En motiu del Dia Mundial de la Recerca en Càncer (WCRD en les seves sigles en anglès), que cada any té lloc el 24 de setembre, l’Associació Espanyola Contra el Càncer (AECC) ha fet entrega de les Ajudes a la Investigació en Càncer AECC 2018 en un acte presidit per Sa Majestat la Reina com a Presidenta d’Honor de l’AECC i de la Fundació Científica AECC.

L’AECC ha adjudicat aquest any un total de 160 ajudes per investigar el càncer per valor de 17,6 milions d’euros. Els ajuts adjudicades, entre les quals s’inclouen cinc projectes amb participació d’investigadors IDIBELL, se situen a l’avantguarda de la recerca en càncer i van a permetre obtenir resultats rellevants en totes les fases de la malaltia, amb un clar objectiu comú d’incrementar la supervivència total, actualment situada al 53%, a un 70% el 2030.

Sumant esforços contra el càncer d’endometri

L’única ajuda concedida a grups coordinats clínics correspon al projecte coordinat pel Dr. Xavier Matías-Guiu (IDIBELL-HUB), que integra els equips de recerca de la Dra. Gemma Moreno-Bueno (Fundació MD Anderson Internacional), el Dr. Antonio Gil-Moreno (VHIR), el Dr. Miguel Abal (IDIS) i el Dr. Jose Palaus (IRYCIS).

“Aquest projecte recull el testimoni de projectes anteriorment finançats per l’AECC, però amb un objectiu més rellevant i concret: caracteritzar el grup de càncer d’endometri més letal, el que presenta variació en el nombre de còpies de DNA (HCNEC)”, explica el Dr. Matías-Guiu. El projecte contempla la identificació d’aquest subtipus tumoral partint de les mostres dels bancs de tumors que els cinc grups participants porten anys compartint. Es vol caracteritzar aquests tumors i millorar les tècniques per a la seva identificació, així com identificar dianes terapèutiques i possibles fàrmacs.

 

Recerca col·laborativa del laboratori a la clínica

 

Entre les ajudes a grups coordinats traslacionals, el projecte coordinat pel Dr. Arkaitz Carracedo (CIC Biogune), compta amb la Dra. Mariona Graupera (Oncobell-IDIBELL) com a participant, a més dels doctors Roger Gomis (IRB), Miguel Unda ( HUB) i Enrique González (HUM). En aquest projecte es planteja una aproximació multidisciplinar, transversal i translacional al càncer de pròstata per aprofundir en els mecanismes moleculars implicats en el desenvolupament de les metàstasis que apareixen abans d’haver rebut qualsevol tractament. D’acord amb l’objectiu de l’ajuda, la idea és impulsar la transferència de la investigació traslacional a la clínica.

D’altra banda, el grup coordinat traslacional integrat pel consorci que lidera el Dr. Víctor Moreno (IDIBELL-ICO-UB) té per objectiu avaluar l’associació d’un gran nombre de factors coneguts i desconeguts amb el càncer i, el que és més important, utilitzar-los en sinergia per estimar i quantificar el risc de desenvolupar la malaltia.

“Som un consorci consolidat d’instituts d’investigació en 12 províncies espanyoles en possessió de mostres biològiques, dades epidemiològiques i de dieta de 6008 individus amb càncers comuns (colorectal, mama, estómac, pròstata i leucèmia limfocítica crònica) i 4098 controls poblacionals. El nostre objectiu final és identificar biomarcadors clau que es podrien fer servir en el cribratge poblacional per identificar les persones amb més risc de desenvolupar un dels cinc càncers estudiats; així no només disminuiríem la morbiditat i l’impacte social, sinó que també reduiríem el cost sanitari “, apunta el Dr. Moreno.

 

Noves aproximacions terapèutiques en la lluita contra el sarcoma

 

El Dr. Óscar Martínez-Tirado, líder del grup Oncobell (IDIBELL) de recerca en sarcomes, ha rebut un ajut “Idea Semilla AECC“. Aquests ajuts volen finançar idees que fomentin i impulsin la generació de noves oportunitats de recerca, que, en cas d’èxit, podran concretar-se en projectes sòlids d’investigació.

“Un terç dels sarcomes es caracteritza per presentar modificacions genètiques recurrents; en el nostre projecte, proposem desenvolupar una innovadora – i singular – teràpia per a aquest tipus de sarcomes basada en l’ús de la nanotecnologia.  L’objectiu és desenvolupar un producte proper a la medicina personalitzada, ja que és capaç de dirigir-se a una mutació específica de cada tumor. A més de tractar de manera més eficient als pacients, la teràpia reduiria els efectes secundaris inherents a la quimioteràpia estàndard, de manera que el benefici seria doble”, explica el Dr. Martínez-Tirado.

 

Un ajut postdoctoral per al càncer de bufeta

La Fundació AECC també ha atorgat a l’investigador Samuel Gonçalves, del grup de recerca Oncobell (IDIBELL-ICO) liderat pel Dr. Alberto Villanueva un ajut postdoctoral per desenvolupar un projecte de recerca en càncer de bufeta. El projecte del Dr. Gonçalves, que compta amb la col·laboració del Dr. Javier García del Muro com a responsable clínic, se centra en la generació de models avançats (xenoempelts ortotòpics) de càncer de bufeta resistent a la teràpia amb cisplatí i immunoteràpia. “Aquest és un projecte d’alt impacte en oncologia, ja que disposar d’aquests models que imiten el càncer de bufeta és fonamental per al desenvolupament de tractaments en el futur”, comenta l’investigador.
 

Scroll to Top