Descobertes alteracions epigenètiques en el cervell de malalts d’Alzheimer

Isidre Ferrer_2012B

La malaltia de l’Alzheimer està esdevenint un problema greu de salut de les societats occidentals, aguditzat pel progressiu envelliment de la població. El deteriorament neurològic d’aquestes persones implica el seu aïllament del mon, el desconeixement dels seus familiars i amics, la pèrdua de la memòria, demència i problemes de salut molt importants. Actualment no es disposa d’un tractament efectiu contra aquesta malaltia.

Encara que en uns pocs casos hi ha un component hereditari, generalment se’n desconeixen les causes. En aquest sentit, alteracions de la activitat del genoma podrien estar implicades en l’aparició de la malaltia. Avui, la prestigiosa revista internacional Brain publica un article liderat per Manel Esteller, Director del Programa d’Epigenètica i Biologia del Càncer de l’Institut d’Investigacions Biomediques de Bellvitge (IDIBELL), Investigador ICREA i Professor de Genètica de la Universitat de Barcelona, que demostra per primera vegada l’existència d’aberracions epigenètiques en el cervell de malalts d’Alzheimer.

“Primer vam començar estudiant les diferencies epigenètiques entre dotze regions diferents del cervell dels ratolins. Entre elles vam analitzar en més profunditat la zona de davant del cap, el còrtex frontal. Vam trobar que quan s’induïa l’Alzheimer en aquests animals, la senyal química epigenètica anomenada metilació de l’ADN canviava” ha explicat Manel Esteller, director de l’estudi.

Esteller destaca però que van observar que els mateixos canvis es repetien en el cervell de malalts d’ Alzheimer. “En els pacients, les alteracions epigenètiques afecten especialment gens relacionats en la generació d’energia a les neurones, la formació de sinapsis (la comunicació entre neurones) i brúixoles que guien els axons (la cua llarga de les neurones).” Segons Manel Esteller “aquest descobriment és important no únicament per aclarir les causes i les bases biològiques de la malaltia, si no per provar en el futur possibles tractaments de la mateixa. En aquest sentit, fàrmacs amb efectes epigenètics s’estan usant en altres malalties neurològiques com l’epilèpsia.

Aquest treball s’ha realitzat en col·laboració amb l’Institut de Neuropatologia de l’IDIBELL dirigit per Isidre Ferrer, co-autor de l’estudi.

Referència de l’article
Sanchez-Mut JV, Aso E, Panayotis N, Lott I, Dierssen M, Rabano A, Urdinguio RG, Fernandez AF, Astudillo A, Martin-Subero JI, Balint B, Fraga MF, Gomez A, Gurnot C, Roux JC, Avila J, Hensch TK, Ferrer I, Esteller M. DNA Methylation Map of Mouse and Human Brain Identifies Targets of Epigenetic Disruption in Alzheimer’s Disease. Brain, September 12, 2013.

Scroll to Top