Ángel Carracedo: “Només el 50% dels fàrmacs de primera línea són eficaços”

Angel Carracedo (1)

El catedràtic de Medicina Legal i director del grup de medicina genòmica de la Universitat de Santiago de Compostela, Ángel Carracedo va parlar dels reptes de futur de la farmacogenètica en l’àmbit de la clínica. Va ser el passat 15 de març en una conferència dins el marc dels seminaris IDIBELL.

Actualment només un 50% dels fàrmacs de primera línia són efectius i els efectes adversos dels fàrmacs són la quarta causa de mort als Estats Units i la vuitena a Europa. Segons ha explicat Ángel Carracedo “dos individus no responen igual a un fàrmac ni en condicions de salut ni, molt menys, en condicions de malaltia. Un dels factors que determinen aquesta resposta és la genètica”.

Conèixer la genètica del pacient podria permetre administrar-li només els medicaments adequats i estalviar-li els efectes adversos d’aquells fàrmacs que no li serien eficaços. De fet, segons ha explicat Carracedo, la FDA i l’EMEA (les agències reguladores dels medicaments als Estats Units i a Europa respectivament) ja ha fet diverses recomanacions en la fitxa tècnica de diversos fàrmacs, especialment de quimioteràpia, de forma que sigui obligatori l’anàlisi genètic abans de la seva prescripció.

Carracedo ha advertit però que “no a tots els clínics els arriba aquesta informació i que no sempre s’utilitza de manera adequada”. “Hem de seguir treballant” ha dit Carracedo “en la validació de nous biomarcadors que tinguin una relació despesa/eficàcia assumible i trobar la manera d’implementar la farmacogenètica de la manera més eficient a la pràctica clínica”.

Scroll to Top