La proteïna RANK promou la iniciació, la progressió i la metàstasi del càncer de mama en humans

1920x1080-light-steel-blue-solid-color-background_1

Investigadors de l’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) han demostrat que la sobreactivació de la via de senyalització RANK promou l’inici, la progressió i la metàstasi de tumors en cèl·lules epitelials de mama humanes mitjançant la transformació de les cèl·lules mamàries a cèl·lules mare tumorals. Els resultats d’aquest estudi s’han avançat en l’edició electrònica de la revista Cancer Research.

L’estudi ha estat coordinat per Eva González-Suárez, cap del grup de recerca de Transformació i Metàstasi. Fa un any, aquest equip va publicar un treball que demostrava que aquesta via també era rellevant en tumors de mama en ratolins. “Vam veure que quan tenien sobreactivada aquesta via, els animals eren més susceptibles a desenvolupar càncer de mama i que quan la inhibíem farmacològicament disminuïen els tumors (González-Suárez et al. Nature 2010)

El punt de partida d’aquest estudi era observar quins efectes tenia la sobreexpressió de RANK en humans. Primer van utilitzar línies cel·lulars d’epiteli mamari sa i van observar que “la sobreexpresió del receptor RANK induïa característiques de cèl·lules mare i la transició epitelial-mesenquimal a les nostres cèl·lules, adquirint característiques de malignització però sense arribar a desenvolupar tumors”.

El següent pas va ser observar els efectes de la sobreexpressió de la proteïna en cèl·lules tumorals de mama. “Es generava un augment de cèl·lules mare tumorals, iniciadores de tumor, i si les injectàvem en models animals augmentava la tumorogènesi i la metàstasi”.

Finalment, van utilitzar mostres clíniques de tumors de mama. Els tumors amb nivells elevats de RANK estaven associats a tumors de tipus basal, i a tumors d’alt grau, més agressius i amb més proliferació i metàstasi. És a dir, que “nivells alts de la proteïna s’associen a tumors de pitjor pronòstic”.

Per tant, aquest estudi corrobora en cèl·lules humanes el que ja s’havia vist en ratolins, que “un augment en l’activació de la via de senyalització RANK podria estar relacionat amb una major iniciació, progressió i metàstasi de càncer de mama”.

El següent pas, segons la investigadora Eva González-Suárez, seria “en primer lloc confirmar aquests estudis amb un major nombre de mostres i en segon lloc explorar-ne les possibilitats terapèutiques”.

Segons ha explicat González-Suárez, “existeix la teoria que els tractaments amb quimioteràpia maten les cèl·lules del tumor però no afecten les cèl·lules mare tumorals, cosa que podria fer que després del tractament es tornés a formar un altre tumor. Si realment aquesta via té la capacitat de reiniciar els tumors i augmentar la seva capacitat metastàtica, una combinació de l’inhibidor de RANK amb quimioteràpia podria tenir importants efectes terapèutics”.

Actualment ja s’utilitza un inhibidor farmacològic de la via de senyalització RANK en el tractament de metàstasis òssies i osteoporosi.

Palafox M.*, Ferrer I.*, Pellegrini P.*, Vila S.*, Hernández-Ortega S.*, Urruticoechea A.*, Climent F.*, Soler M.T.*, Muñoz P.*, Viñals F.*, Tometsko M., BRanstetter D., Dougall W.C. and González-Suárez E.*. RANK induces epithelial-mesenchymal transition and stemness in human mammary epithelial cells and promotes tumorigenesis and metastasis. Cancer Research. Published OnlineFirst April 10, 2012; doi: 10.1158/0008-5472.CAN-12-0044

Scroll to Top